Σχεδόν 2.

Άργησα . 1,5 άνθρωπος είμαστε . Σχεδόν 2 .
- Η επιθυμία μου;,
- Η επιθυμία ενός άλλου/. Η επιθυμία ενός άλλου.


1 σχόλιο: